mu24h.top tlbb moi ra tlbb moi ra
vps long van
 1. kiemthe13 Member

  [​IMG]
  I. Nội Dung.

  OPEN Máy chủ CHU THƯƠNG mới vào lúc: 11h00 Ngày 22/11/2023 (Thứ 4 )
  Trang chủ: <Xem Chi Tiết>
  Fanpage: <Xem Chi Tiết>

  II. Đặc Trưng Máy Chủ.


  Bách Bảo Rương Phần Thưởng Quay Hấp Dẫn Cơ Hội Nhận Được Bí Kíp Trấn Phái
  Quà Nạp Tân Thủ
  Sự Kiện Bí Ngô Tham gia event khi nhận Rương Lệnh Bài Siêu Cấp ,Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp,Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn, Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp ,Lệnh Bài Hộ Vệ Siêu Cấp, Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp, Thẻ Tích Lũy Sự Kiện ( khóa ) , Hộ Pháp , Rương Trang Bị Đồng Hành ( cấp 4-6 ) , Rương Thần Sa ( 0-6 dòng ) , Bảo Thạch 1-5 và nhiều vật phẩm khác
  Kỹ Năng Trấn Phái
  Đua Top
  Tài Phú và Võ Lâm Sever Mới Phần Thưởng Hấp Dẫn
  Vận Tiêu
  Cày
  đồng và Xu hoạt động hằng ngày
  Mua 1 Tiền Xu Khóa = 10v đồng khóa ở Sử Giả Cửa Hàng
  Thi Đấu Loạn Chiến thể hiện tài năng
  Hệ Thống Kinh Mạch
  Hệ Thống Hộ Vệ
  Hộ Pháp
  Thái Cực Ấn
  Mặt Nạ Hàng Long
  Già Lam Kinh
  Vũ Khí Thần Sa
  Thần Thú
  Đồng Hành
  Trang Bị Đồng hành
  4 5 6 7
  Danh hiệu Cực Chất

  1. Hỗ trợ Tân Thủ
  1.1 Hỗ trợ Tân Thủ
  Set Hoàng Kim + 16
  Vũ khí Tần Lăng 120
  Tu luyện châu
  200v đồng khóa
  1000v bạc khóa
  3 túi 24 ô
  1 Ngọc trúc mai hoa tháng
  Thái Nhất Ấn cấp 1
  Ngựa Cấp 1
  Kỹ năng trấn phái cấp 1 12 phái
  1 Túi quà tân thủ (7 Ngày)

  1.2 Code FaceBook
  100 Kinh Nghiệm Đơn
  10 Thiệp lụa (cấp 1)
  50 uy danh
  Set Trang Bị Đồng Hành Cấp 3
  1 Rương Thần Sa (0 Dòng)
  1 Túi quà Facebook (7 Ngày)
  2. Tính năng máy chủ.
  Mua 1 Tiền Xu Khóa = 10v đồng khóa ở Sử Giả Cửa Hàng
  Trận Pháp

  [​IMG]
  Hệ Thống Trang Bị
  [​IMG]
  Vũ Khí Thần Sa
  [​IMG]
  Hệ Thống Kinh Mạch
  [​IMG]
  Hệ Thống Hộ Vệ
  [​IMG]
  Thái Cực Ấn
  [​IMG]
  Mặt Nạ
  [​IMG]
  Hệ Thống Ngoại Trang
  [​IMG]

  Già Lam Kinh.
  [​IMG]
  Truy Nã Hải Tặc
  [​IMG]
  Bạch Hổ Đường -Hoàng Kim
  [​IMG]
  Tiêu Dao Cốc
  [​IMG]
  Thi Đấu Loạn Chiến
  [​IMG]
  Trang bị Đồng Hành
  [​IMG]
  Thu Phục Đồng Hành
  [​IMG]
  Hệ Thống Phi Phong
  [​IMG]
  Hộ Pháp
  [​IMG]
  Lửa Trại
  [​IMG]
  Kỹ Năng Trấn Phái
  Túi Quà 7 Ngày
  Tàng Bảo Đồ
  Chiến Trường Ấn
  Tống Kim
  Thương Hội
  Tần Lăng + Map 115
  Điểm Năng động
  Nhiệm Vụ Nghĩa Quân
  Nhiệm Vụ Hiệp Khách
  Khảm,Bảo Thạch, Đục Lỗ Trang Bị
  Mật Thất Du Long
  Trùng Sinh.
  Nâng Cấp Ngựa
  Quân Doanh
  Hệ Thống Vận Tiêu
  Hệ Thống Boss
  Bách Bảo Rương
  Hệ Thống Trang Bị Ngựa
  Hệ Thống Chân Nguyên
  <Xem Chi Tiết>
  Và nhiều điều bất ngờ và cập nhật mới :
   

Chia sẻ game lậu

Liên hệ quảng cáo qua Skype
Liên hệ quảng cáo qua Facebook Messenger