thesieuvip mu24h.top tlbb moi ra tlbb moi ra
vps long van
 1. kaulinh90 New Member

  3acc/1IP auto ingame, không clone, không kéo xe và auto ngoài. Hỗ Trợ tân thủ set Kim Phong, THP, TĐP, Túi máu + ngựa 8x, Tiên thảo lộ và vũ khí Xanh.
  Hỗ trợ BK 9x tại NPC phái.
  BK 12x 15x trong event và boss.

  Server lộ trình dễ chơi dễ kiếm đồ có làm là có ăn, event và hoạt động tỷ lệ trang bị AB HA ĐQ NT (+Đổi thẻ).
  Sever đồ xanh tím HKMP chủ đạo : Đồ xanh có Tốc đánh Nội + Ngoại max 60, ép tím cả Tốc nội.
  Đặc biệt: Mảnh Hoàng Kim rơi ở event và các loại Boss, Vũ khí HK ghép cần 6 mảnh, trang bị 4 mảnh (dễ)
  Thông tin 2 event :
  + Thuyền Rồng : 30/4 1/5. (Exp, Mảnh HK, Thẻ Trang bị, AB HA ĐQ NT ĐS HC, nguyên vật liệu...)
  + Lá Cờ Chiến Thắng: 30/4 1/5 (Exp, Mảnh HK, Đổi KNB)
  --Max event mỗi ngày sẽ được thưởng mốc.
  Tất cả hoạt động đều rơi tiền đồng, thẻ trang bị, thủy tinh các loại...
  Dã tẩu EXP cao cho ae chăm làm NV. có mốc thưởng dã tẩu 4 mốc đầu AB HA hoàn mỹ, 4 mốc sau AB hoàn mỹ, 2 mốc cuối nhẫn vô danh.
  AB ĐQ HA ĐS NT HC trong event và boss tiểu HK rơi.
  Luyện Skill : + Skill 9x 15x tại map train 9x.
  +Luyện Skill 12x map riêng tại Dược Vương Cốc.
  --Train event map 7 8 9x đi HD Vượt ải, Thuyền PLĐ (exp cao)...
  --Train ra Tđồng, thủy tinh, huyền tinh, phúc duyên...
  --SV op từ x1 -> x2 op tùy op tùy đồ xanh tím HKMP.
  --Nguyên liệu ép tím cực dễ tìm, rơi trên map.
  --Giờ Hoạt Động :
  Tống kim 11h 17h 21h
  PLD: 0h05, 3h05, 6h05 ,9h05, 12h05, 15h05, 18h05 , 20h05
  VAi : 1h00, 4h00, 7h00, 10h00, 13h00, 16h00, 19h00, 22h00
  Hoa Đăng: 10h-12h, 18h-21h
  --Đại hội anh hùng : 18h
  --Liên Đấu : 19h
  --Vận Tiêu ở NPC Tiêu Cục - Long Lôn Trấn.
  --Thiên Bảo Khố ở dịch quan thành thị.
  --Bos Sát thủ.
  --Boss Tiểu HK: 12h, 22h! ( rơi HKMP)
  --Quả Huy Hoàng vân vân và mây mây ae tự trải nghiệm.
  Train + đi hđ có tiền đồng + knb.
  https://zalo.me/g/pckwcz406
   

Chia sẻ game lậu

Liên hệ quảng cáo qua Skype
Liên hệ quảng cáo qua Facebook Messenger